ภาพพระองค์ทรงเสด็จ
<<<ไหว้พระธาตุพนม  ชมวัตถุโบราณ  มันแกวรสหวาน  สำราญชายโขง  จรรโลงวัฒนธรรม   >>>
โครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา
>>เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 255 เกิดไฟไหม้บ้านราษฎรตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม  เพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง  รอการประเมินความเสียหาย จากเทศบาลตำบลฝั่งแดง  คลิกดู<<
<<< สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม  สาขาธาตุพนม  ขยายเวลาการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ,โรงเริือน สิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี ปี พ.ศ.2551-2554 ออกไปอีก   6  เดือน   คลิกรายละเอียด >>>

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
 นางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนาำกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์
นายอำเภอธาตุพนม  มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎร
บ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง และราษฎรบ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่ง
ซึ่งถูกไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์
นายอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ตชด.235
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอธาตุพนม ตรวจปัสวะกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรกลุ่มเสี่ยงตำบลธาตุพนม
ตำบลธาตุพนมเหนือ ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี(สำลี)
ณ ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประชากรอำเภอธาตุพนม
ชาย
หญิง
รวม
41,506
41,758
83,264
รวมเเหล่งกฎหมาย 
  ดูข่าวทีวีไทย สดทุกช่อง
แบบฟอร์มต่างๆ
ผลการเลือกกำนัน
ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ผลการเลือกตั้ง สส.54
แบบทดสอบ กน.ผญบ.
รัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง54
เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
พรบ. ทำบัตรประชาชน 7 ปี
คลิกเพื่อแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวสารบ้านเมือง "นครพนม"
ข่าวสารงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
ข่าวเด่นทันเหตุการณ์

ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม
  ทำเนียบนายอำเภอธาตุพนม
 นายอำเภอธาตุพนม
  สภาพประชากร
  บุคลากรอำเภอธาตุพนม
  อำเภอบริการ
  โครงการชุมชนพอเีพียง
  OTOP อำเภอ
  เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วน
 ทำเนียบ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
  ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
  บรรยายสรุปอำเภอธาตุพนม
ส่วนราชการต่าง ๆ
  สนง.สรรพากรพื้นที่
  สนง.พัฒนาชุมชน
  สนง.ที่ดิน สาขาธาตุพนม
  สนง.เกษตรอำเภอ
  สนง.ขนส่ง สาขาธาตุพนม
  รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ
  สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม
  สัสดีอำเภอธาตุพนม
  กองร้อย ตชด.235
รายงานการประชุม
  นมัสการพระธาตุพนม ปี52
  หัวหน้าส่วนราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  คลิกเพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หัวหน้าส่วน / อบต.
  องค์กรปกส่วนท้องถิ่นอำเภอฯ
  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ตำบลในเขตปกครองท้องที่
  รดน้ำดำหัว ผจว.นพ.
โรงแรม/ร้านอาหาร
  โรงแรม
  ร้านอาหาร 
  แผนที่อำเภอธาตุพนม
  แผนที่จังหวัดนครพนม
  หมู่บ้านต้นแบบ (ดงป่ายูง)
  อพป.ระดับประเทศ
แหล่งท่องเีที่ยว
หาดแห่ บ้านน้ำก่ำ
หาดทรายทอง 
แก่งกะเบา
งานเทศกาลงานประเพณี
รำบูชาพระธาตุพนม52
รำบูชาพระธาตุพนม53
รำบูชาพระธาตุพนม54
นมัสการพระธาตุพนม
หน่วยงานจังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
ที่ทำการ ปค.จังหวัดนครพนม
สำนักงาน กกต.จ.นครพนม
มุมการกีฬา อำเภอ
ธาตุพนมคัพ  ครั้งที่ 6
พิธีกวนข้าวทิพย์ 23 ก.ย.53
พิธีกวนข้าวทิพย 54
 
ท้องถิ่นอำเภอ
เทศบาลตำบลธาตุพนม
เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
เทศบาลตำบลฝั่งแดง
เทศบาลตำบลนาหนาด
อบต.พระกลางทุ่ง
อบต.กุดฉิม 
อบต.แสนพัน
อบต.ดอนนางหงส์
อบต.นาถ่อน
อบต.โพนแพง อำเภอยิ้ม
อบต.อุ่มเหม้า
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
เริ่มนับวันที่ 1 สิงหาคม2551
ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม
อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
  โทร.042-541062  , 042-540839
เว็บมาสเตอร์ : สุพจน์  ผิวดำ  
E-mail : sayan_tanao@hotmail.com